blockage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blockage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blockage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blockage.

Từ điển Anh Việt

 • blockage

  * danh từ

  sự bao vây; tình trang bị bao vây

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blockage

  * kinh tế

  sự phong tỏa

  * kỹ thuật

  lỗi

  sự chắn

  sự chặn

  sự đóng kín

  sự kẹt

  sự tắc

  trục trặc

  cơ khí & công trình:

  sự tắc đường ống

  điện tử & viễn thông:

  tắc nghẽn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blockage

  an obstruction in a pipe or tube

  we had to call a plumber to clear out the blockage in the drainpipe

  Synonyms: block, closure, occlusion, stop, stoppage

  the act of blocking

  Synonyms: closure, occlusion

  Similar:

  obstruction: the physical condition of blocking or filling a passage with an obstruction