block scheme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block scheme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block scheme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block scheme.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block scheme

    * kỹ thuật

    sơ đồ khối

    cơ khí & công trình:

    sơ đồ cấu trúc