binary sort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary sort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary sort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary sort.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binary sort

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  sắp xếp nhị phân

  toán & tin:

  sự sắp xếp nhị phân