binary counter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary counter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary counter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary counter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binary counter

  * kỹ thuật

  bộ đếm nhị phân

  đo lường & điều khiển:

  bộ đếm kép

  toán & tin:

  mạnh đếm nhị phân