binary dump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary dump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary dump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary dump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binary dump

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đống rác nhị phân

  toán & tin:

  sự kết xuất nhị phân