binary ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binary ring

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  vành đếm nhị phân

  điện tử & viễn thông:

  vòng nhị phân