binary constant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary constant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary constant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary constant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binary constant

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  hằng nhị phân

  điện tử & viễn thông:

  hằng số nhị phân