binary shift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary shift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary shift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary shift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binary shift

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  dịch chuyển nhị phân

  toán & tin:

  sự chuyển dịch nhị phân