atmospheric temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric temperature

    * kỹ thuật

    nhiệt độ bình thường

    nhiệt độ khí quyển

    nhiệt độ khí trời