atmospheric precipitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric precipitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric precipitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric precipitation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric precipitation

    * kỹ thuật

    lượng mưa

    nước rơi khí quyển