atmospheric ozone layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric ozone layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric ozone layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric ozone layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric ozone layer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tầng ozôn