atmospheric boiling point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric boiling point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric boiling point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric boiling point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atmospheric boiling point

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  điểm sôi áp suất thường

  điện lạnh:

  điểm sôi khí quyển