ash can nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash can nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash can giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash can.

Từ điển Anh Việt

 • ash can

  /'æʃkæn/ (ash-bin) /'æʃbin/

  bin)

  /'æʃbin/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thùng đựng rác

  (quân sự), (từ lóng) ngư lôi chống tàu ngầm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ash can

  early 20th-century United States painting; portrays realistic and sordid scenes of city life

  Synonyms: Ashcan school