ashlar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashlar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashlar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashlar.

Từ điển Anh Việt

 • ashlar

  /'æʃlə/ (ashler) /'æʃlə/

  * danh từ

  (kiến trúc) đá khối

  vật xây bằng đá khối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ashlar

  * kỹ thuật

  đá chẻ

  đá đẽo

  đá hộc

  đá khối

  đá tảng

  xây dựng:

  đá hộc để xây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ashlar

  a rectangular block of hewn stone used for building purposes