ashlar masonry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashlar masonry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashlar masonry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashlar masonry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ashlar masonry

  * kỹ thuật

  khối xây đá đẽo

  sự xây đá đẽo

  xây dựng:

  khối xây bằng đá đẽo