ashlar facing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashlar facing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashlar facing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashlar facing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ashlar facing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt ốp đá đẽo