ashlar brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashlar brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashlar brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashlar brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ashlar brick

  * kỹ thuật

  gạch lát mặt

  gạch ốp

  xây dựng:

  gạch phủ ngoài