ash-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash-box.

Từ điển Anh Việt

 • ash-box

  /'æʃbɔks/ (ash-bin) /'æʃbin/ (ash-pan) /'æʃpæn/ (ash-pit) /'æʃpit/ (ash-stand) /'æʃstænd/ (ash-tray) /'æʃtrei/

  bin)

  /'æʃbin/ (ash-pan)

  /'æʃpæn/ (ash-pit)

  /'æʃpit/ (ash-stand)

  /'æʃstænd/ (ash-tray)

  /'æʃtrei/

  * danh từ

  (kỹ thuật) hố tro, máng tro, hộp tro (ở xe lửa)