ashake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashake.

Từ điển Anh Việt

  • ashake

    /ə'ʃeik/

    * tính từ

    run (vì rét...)