ashcan school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashcan school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashcan school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashcan school.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ashcan school

    a group of United States painters founded in 1907 and noted for their realistic depictions of sordid aspects of city life

    Synonyms: Eight

    Similar:

    ash can: early 20th-century United States painting; portrays realistic and sordid scenes of city life

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).