ashcan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashcan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashcan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashcan.

Từ điển Anh Việt

  • ashcan

    * danh từ

    (Mỹ) thùng đựng rác

    (từ lóng) (quân sự) ngư lôi chống tàu ngầm

Từ điển Anh Anh - Wordnet