ash-bin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash-bin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash-bin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash-bin.

Từ điển Anh Việt

  • ash-bin

    /'æʃbin/

    * danh từ

    (như)[ash can]

    (như) ash-box

Từ điển Anh Anh - Wordnet