dustbin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dustbin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dustbin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dustbin.

Từ điển Anh Việt

  • dustbin

    /'dʌstbin/

    * danh từ

    thùng rác

Từ điển Anh Anh - Wordnet