ashless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ashless

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    không tro