ashless sediment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashless sediment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashless sediment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashless sediment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ashless sediment

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất lắng không cặn

    chất lắng không tro