ash-tray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash-tray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash-tray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash-tray.

Từ điển Anh Việt

  • ash-tray

    /'æʃtrei/

    * danh từ

    (như) ash-pot

    (kỹ thuật) (như) ash-box