ashler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashler.

Từ điển Anh Việt

  • ashler

    /'æʃlə/ (ashler) /'æʃlə/

    * danh từ

    (kiến trúc) đá khối

    vật xây bằng đá khối