ashram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashram.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ashram

    a place of religious retreat modeled after the Indian ashram

    (India) a place of religious retreat for Hindus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).