ash pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ash pit

  * kỹ thuật

  hố đựng tro

  hố tro

  khay đựng tro

  điện:

  phễu tro