ash-key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash-key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash-key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash-key.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ash-key

    winged seed of the ash tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).