ashes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ashes

    * kỹ thuật

    tro