ashur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashur.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ashur

  chief god of the Assyrians; god of military prowess and empire; identified with Babylonian Anshar

  Synonyms: Ashir

  Similar:

  assur: an ancient Assyrian city on the Tigris and traditional capital of Assyria; just to the south of the modern city of Mosul in Iraq

  Synonyms: Asur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).