ashurbanipal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashurbanipal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashurbanipal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashurbanipal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ashurbanipal

    king of Assyria who built a magnificent palace and library at Nineveh (668-627 BC)

    Synonyms: Assurbanipal, Asurbanipal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).