ashir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashir.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ashir

    Similar:

    ashur: chief god of the Assyrians; god of military prowess and empire; identified with Babylonian Anshar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).