ash cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ash cone

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  nón tro

  xây dựng:

  nón tro núi lửa