ash rain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash rain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash rain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash rain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash rain

    * kỹ thuật

    mưa tro