ashet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashet.

Từ điển Anh Việt

  • ashet

    /'æʃit/

    * danh từ

    (Ê-cốt) đĩa to, đĩa bình bầu dục