ash pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash pan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash pan

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máng tro