ash silo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash silo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash silo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash silo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash silo

    * kỹ thuật

    điện:

    hầm chứa tro