ash-fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash-fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash-fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash-fire.

Từ điển Anh Việt

  • ash-fire

    /'æʃfaiə/

    * danh từ

    (hoá học) lửa âm ỉ (để làm thí nghiệm hoá...)