arteria rectalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria rectalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria rectalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria rectalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria rectalis

    Similar:

    rectal artery: one of the arteries supplying the rectal area

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).