arterial road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arterial road

  * kỹ thuật

  đường chính

  đường huyết mạch

  đường trục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arterial road

  a major or main route