arterial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial.

Từ điển Anh Việt

 • arterial

  /'ɑ:tiəriə/

  * tính từ

  (giải phẫu) (thuộc) động mạch

  chia làm nhiều nhánh

  arterial dralnage: hệ thống dẫn nước chia làm nhiều nhánh

  chính (đường, trục giao thông...)

  arterial railway: đường sắt chính

  arterial road: đường chính

  arterial traffic: sự giao thông trên những con đường chính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arterial

  * kỹ thuật

  đường chính

  cơ khí & công trình:

  trục giao thông chính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arterial

  of or involving or contained in the arteries

  arterial disease

  the arterial system

  arterial blood