arterially nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterially nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterially giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterially.

Từ điển Anh Việt

  • arterially

    xem arterial