arterial pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arterial pressure

  * kỹ thuật

  y học:

  áp suất động mạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arterial pressure

  the pressure of the circulating blood on the arteries

  arterial pressure is the product of cardiac output and vascular resistance