arterial traffic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial traffic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial traffic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial traffic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arterial traffic

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giao thông đường trục