arterial sulci nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial sulci nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial sulci giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial sulci.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arterial sulci

    * kỹ thuật

    y học:

    rãnh các động mạch màng não