arterial highway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial highway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial highway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial highway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arterial highway

  * kỹ thuật

  đường chính

  đường trục

  xây dựng:

  đường ô tô chính

  đường trục ô tô