arteria gastrica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria gastrica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria gastrica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria gastrica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria gastrica

    Similar:

    gastric artery: the arteries that supply the walls of the stomach

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).