arteria mesenterica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria mesenterica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria mesenterica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria mesenterica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria mesenterica

    Similar:

    mesenteric artery: one of two branches of the aorta that pass between the two layers of the mesentery to the intestines

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).